Ostatnie Wpisy

Egzamin z reformy emerytalnej oblany! 25. sierpnia 2014 22:06:00 emerytura, Finanse Komentarze (2)
linkologia.pl spis.pl

W ciągu pierwszych dwóch tygodni sierpnia do ZUS nadal napływały deklaracje pozostania w OFE. Wiele osób dosłownie rzutem na taśmę zdążyło wysłać kopertę. Ostatecznie ponad 2,5mln przyszłych emerytów postanowiło „stać na dwóch nogach”. W czasie, gdy ostatnie deklaracje docierały do oddziałów ZUS, Dział Analiz Gemini Polska prowadził ankietę dotyczącą reformy wśród małopolskich przedsiębiorców. Jaką ocenę wystawiono rządowi?

Małopolscy przedsiębiorcy, w większości, bo w 65% zadeklarowali pozostanie w II filarze. Szczególnie osoby prowadzące firmy w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, aż 77% 
z nich wybrało OFE. Podobnie, bo 79% przedsiębiorców zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników. W takim razie kogo zaufanie zdobyli rządzący? 43% osób prowadzących firmy maksymalnie pięcioosobowe w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców, wybrało ZUS.

Najciekawszą statystykę stanowi ocena, jaką wystawiono reformatorom systemu emerytalnego. Średnio było to 1,56 w skali od 1 do 5, gdzie 5 to stopień najwyższy. Każdy po szkole wie, że to tylko „pała z plusem”, która nie pozwala zaliczyć sprawdzianu. 37% ankietowanych dało rządzącym promocję do następnej klasy, ale tylko warunkową, bo ich zdaniem, reforma zasługuje na co najwyżej „dwóję z plusem”, tj. 2,56. Najlepszą ocenę reforma uzyskała wśród osób, prowadzących działalność w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców, ale to także tylko naciągana trója, bo średnia wskazuje na 2,8. Zaledwie trzy osoby wystawiły „piątkę”, a siedem „czwórkę”.

Niestety, niezadowolenie z reformy i brak zaufania do „państwowych” filarów nie przekłada się na samodzielne gromadzenie oszczędności. A kto nie chce zostać emerytem bez emerytury? Tylko 14% ankietowanych zadeklarowało posiadanie III filaru. Wśród nich 78% zaufało towarzystwom ubezpieczeniowym, dużo mniej bankom i rynkowi nieruchomości.

Małopolscy przedsiębiorcy działanie swojego III filaru oceniają średnio na 3, 15 w skali 1-5. Zdecydowanie lepiej niż reformę emerytalną, wciąż jednak daleko od ideału.

Większość respondentów, bo 56% wyraziło chęć otrzymania wyników ankiety. Może to oznaczać, że temat przyszłości emerytalnej jest coraz ważniejszy dla przedsiębiorców. I słusznie – przecież płacąc minimalne składki do ZUS, skazują się na emeryturę na poziomie ok. 1000 zł. Dla osoby, osiągającej dochody na poziomie pięciu tysięcy złotych, oznacza to aż 80%-ową lukę 
emerytalną!

Ankietę przeprowadzono drogą telefoniczną na zróżnicowanej grupie 357 małopolskich przedsiębiorców.

  Raport opracowali: Piotr Badyoczek, Mateusz Batko, Magdalena Dzik, Monika 
Kucała, Ewa Kiełtyka, Agnieszka Tekieli, Tomasz Żółtek.

Jakim typem emeryta jesteś? 28. lipca 2014 19:22:00 emerytura, Finanse Komentarze (3)
linkologia.pl spis.pl

Przy okazji ostatniej, głośnej reformy emerytalnej często rozmawiam ze swoimi klientami na temat własnego zabezpieczenia emerytalnego. Każdy z nas ma tutaj indywidualne podejście, predyspozycję i opinie na temat przyszłej emerytury aczkolwiek dość prosto można wyróżnić 3 typy najczęściej występującego podejścia.

Typ I – „nie dożyje emerytury

Jest to najczęściej występujący w Polsce typ przyszłego emeryta. Można tu zakwalifikować wszystkich, którzy nie wierzą w dane o wydłużającym się czasie życia, tych, którzy wierzą, że emerytura z ZUS zapewni im dostatnie życie oraz osoby, które liczą na to, że dzieci będą ich utrzymywać. Wszystkie te podejścia są rozwiązaniami dość ryzykownymi. Weźmy chociażby stwierdzenie „ ZUS mi da, całe życie płace składki więc mi się należy!”. Wielu z nas ma podobną opinię, jednak musimy pamiętać, że jeżeli ZUS nie będzie miał środków na wypłatę emerytury to zwyczajnie wypłacać jej nie będzie a patrząc na dane dotyczące naszej demografii trudno być w tej kwestii optymistą.

Typ II – Hawaje

Jest to typ przyszłego emeryta, który w Polsce praktycznie nie występuje. Należy tu zakwalifikować osoby, które obniżają swój standard życia do absolutnego minimum po to aby wszystkie nadwyżki odkładać na poczet przyszłej emerytury. Dla tego typu osób emerytura jest celem i sensem pracy zawodowej, zasłużonym odpoczynkiem i relaksem po trwającej czasami ponad 40 lat ciężkiej „harówce”. Typ ten jest popularny w krajach Europy Zachodniej stąd na tropikalnych plażach widujemy często emerytowanych Niemców, Norwegów czy Brytyjczyków.

Typ III – zachować standard

To typ, który w Polsce występuje stosunkowo rzadko aczkolwiek przez większość moich klientów jest wskazywany jako najkorzystniejszy. Osoby „typu III” pragną na emeryturze zachować standard swojego życia sprzed emerytury. Dlatego póki pracują odkładają niewielkie kwoty aby wypełnić tzw. lukę emerytalną (różnice pomiędzy ostatnim wynagrodzeniem a świadczeniem emerytalnym stanowiącym średnio 40% ostatniego wynagrodzenia).

 

Łukasz Pietras - Gemini Polska - 28 lipica 2014

Wzrost, a rozwój gospodarki Polski 21. lipca 2014 17:26:00 Finanse, kredyty Komentarze (0)
linkologia.pl spis.pl

Stan gospodarki najczęściej oceniamy po napływających danych makroekonomicznych. W bieżącym miesiącu mogliśmy poznać inflację,która rok do roku wyniosła 0,3%, stopy procentowe nie uległy zmianie i pozostają na poziomie 2,5%, wynagrodzenie w sektorze korporacyjnym wzrosło o 3,5%, stopa bezrobocia spadła do poziomu 12,5%. Czy jednak te pozytywne dane przekładają się na nastroje wśród właścicieli mikrofirm?

 

Czynna praca z Klientami codziennie dostarcza opinii ludzi, którzy zdecydowali się na samozarudnienie, jako alternatywę do pracy na etacie lub chcących realizować swoje życiowe pasje. Odrzucając z tych opinii naturalny dla Polaków sceptycyzm , można się doszukać dość istotnych problemów, które trapią polskich przedsiębiorców.

 

Przeważająca większość rozmówców deklaruje spadek przychodów w pierwszym półroczu 2014 roku, który wiąże się ze spadkiem ilości zamówień i koniecznością obniżenia cen za produkty i usługi. Determinuje to ich nastwawienie do inwestycji i rozwoju swoich firm. Posiadając kapitał nie chcą podejmować decyzji o jego alokowaniu, w obawie o brak sygnałów poprawiających koniunkturę w ich branżach. Wszyscy rozważają możliwość zwiększenia zatrudnienia, jednak decyzje hamują wysokie koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Rok 2014 jest rokiem przejściowym w rozdysponowywaniu środków unijnych, co skłania przedsiębiorców na odkładanie decyzji o zakupie środków trwałych na kolejny rok. Podmioty decyzdujące się na zakup chętniej wybierają leasing, ponieważ jest łatwiej dostępny w porównaniu do kredytów firmowych. Wszyscy rozmówcy zgodnie potwierdzają, że mają trudności z pozyskaniem najnowszej technologii i rozwiązań, ponieważ ich dostępność i cena znacznie przewyższa możliwości respondentów. Praca na gorszej jakości sprzęcie i z użyciem starszej technologii nie pozwala im być tak konkurencyjnymi jak duże korporacje.

 

Nastroje przedsiębiorców można skorelować z sytuacją na GPW, gdzie od dłuższego czasu pozostaje ona w trendzie horyzontalnym. Chyba już czas na znacznie silniejsze bodźce niż polityczne przepychanki i kreowanie „zielonej wyspy” za pomocą danych statystycznych!

Damian Tosnowiec - Gemini Polska - 21 lipiec2014 17:26

Potęga Potęgi 14. lipca 2014 10:08:00 edukacja, emerytura, Finanse Komentarze (2)
linkologia.pl spis.pl
Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej 
liczby niewzruszonych praw. To zdanie, wypowiedziane przez francuskiego 
matematyka Pierre'a Simon de Laplace'a, ma swoje wyraźne odzwierciedlenie w 
strategiach budowania kapitału. Każdy z nas doskonale wie, że dla 
przeciętnego Kowalskiego do zgromadzenia dużej sumy potrzebny jest czas. 
Czas jest bowiem czynnikiem, który pozwala systematycznie dodawać do naszego 
majątku kolejną cegiełkę. Mówi się, że czas to pieniądz, lecz mnożąc czas 
razy pieniądz otrzymujemy majątek. Gdybyśmy zatrzymali się jedynie przy 
dodawaniu i mnożeniu, efekty naszej kumulacji kapitału byłyby jednak 
mizerne. Tutaj z pomocą przychodzi nam największa "potęga" matematyki 
finansowej - PROCENT SKŁADANY.

Przeanalizujmy zatem kilka przypadków. Z pierwszym z nich spotkałem się na 
studiach i jest to chyba kazus najplastyczniej obrazujący siłę doliczanych 
odsetek. 

W 1626 roku rdzenni mieszkańcy ameryki sprzedali holenderskim kolonizatorom 
wyspę znaną później jako Manhattan za równowartość 24 dolarów. Zastanówmy 
się kto wyszedłby z tej transakcji bogatszym gdyby Holendrzy zatrzymali 
wyspę a Indianie wpłacili 24 dolary na rachunek oprocentowany na 5% rocznie?

24$ x 1.05^(2014-1626) = 3 996 311 022.20$ (słownie:trzy miliardy 
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta jedenaście tysięcy 
dwadzieścia dwa dolary i dwadzieścia centów)

Ciężko oszacować ile wart jest dziś Manhattan ale Indianie na pewno nie 
czuliby się pokrzywdzeni podejmując ten kapitał ze swojego rachunku. Mogliby 
sobie za tą cenę kupić flotę 10 000 nowych Lamborghini Aventador(o ile 
przekonaliby włoskiego producenta do podwojenia planowanej produkcji) lub 
wybudować w Polsce autostradę z Krakowa do Warszawy (300 km, dziękujemy!). 

Musimy jednak zauważyć, że skala tego przykładu nie odzwierciedla możliwości 
oszczędnościowych pojedynczej osoby. Nikt bowiem nie żył na tym świecie 388 
lat. Postarajmy się więc policzyć ile byłby w stanie uzyskać z takiej 
inwestycji człowiek, którego rodzice wpłaciliby 24$ w momencie jego 
urodzenia na rachunek, który podjąłby w wieku 67 lat (wiek nie jest 
przypadkowy).

24$ x 1.05^(67) = 630.80$

Nasz bohater mógłby za to kupić jedynie iPhone'a 5s 16GB lub dwutygodniowe 
wakacje w bułgarskim kurorcie. 24$ to jednak kwota(73zł), który większość z 
nas może wygospodarować ze swoich comiesięcznych wydatków. 

73zł*67(lat)*12(miesięcy)= 58 692zł

Oszczędzając do "skarpety" co miesiąc 73zł przez 67lat zgromadzimy 58 692zł. 
Musimy się jednak liczyć z tym, że w przeciwieństwie do roztropnych Indian w 
naszej skarpecie nie zdołamy uchronić naszych pieniędzy przed zjawiskiem 
inflacji. Załóżmy więc że nasz kapitał gromadzimy na rachunku który 
uwzględniając jej działanie przyniósłby coroczne dopisanie odsetek w 
wysokości 4%. Taka inwestycja przyniosłaby rezultat w postaci kapitału 
równego 281 264.15 zł

73 zł to równowartość 13 l benzyny, 281 264.15zł to nowe Audi A6 z bogatym 
wyposażeniem lub... całkiem rozsądny dodatek do emerytury.

Pamiętajmy więc, że czas w mechanizmie procentu składanego to 
najistotniejszy czynnik. Im później zaczniemy oszczędzać tym większych 
miesięcznych nakładów będziemy potrzebować do zgromadzenia potrzebnych nam 
środków. Równie ważna w całym procesie budowania majątku jest 
systematyczmność i konsekwencja w realizacji celu. Słabością każdego z nas 
jest chęć doraźnego skorzystania z przeznaczonych na przyszłość oszczędności 
lub zaniechania naszego przedśięwzięcia. Istnieją jednak skuteczne metody 
uniknięcia tego typu pokus.

Jeśli chcesz zaplanować swoją przyszłość finansową w oparciu o znane od 
wieku mechanizmy matematyki skontaktuj się z doradcą Gemini Polska.  

  Michał Panek - Gemini Polska - 14 lipica 2014

Obywatelu, podejmij (jedyną) słuszną decyzję! 17. marca 2014 11:25:00 emerytura, Finanse Komentarze (3)
linkologia.pl spis.pl

Obywatelu, podejmij (jedyną) słuszną decyzję!

Kampania "informacyjna" w sprawie wyboru ZUS OFE ruszyła! W kraju zaczęły
się przygotowania do "głosowania" za lub przeciw OFE. W miniony poniedziałek
rozpoczęła się akcja informacyjna, która de facto ma na celu zasugerowanie
obywatelom obranie "właściwego" kierunku.

Na nieszczęście dla naszych przyszłych emerytur nasz rząd miał bardzo pilne
wydatki i początkiem zeszłego miesiąca zabrał nam połowę zgromadzonych do
tej pory w OFE pieniędzy. Ale przecież wcale nie jest tak źle, bo teraz mamy
wybór. Aby zostać w OFE będzie trzeba spędzić w kolejce w ZUS-ie trochę
czasu lub użyć w tym celu tajemniczej dla wielu Polaków platformy e-PUAP. Co
trzeba zrobić, aby reszta naszych pieniędzy z II filaru trafiła do ZUS-u?
Nic.

Aby każdy Polak był świadomy słusznego wyboru, rząd rozpoczął "akcję
informacyjną". Na początek warto zaznaczyć, że aby nie mieszać ludziom w
głowach fundusze emerytalne mają ustawowy zakaz reklamowania swoich usług.
No tak, cisza wyborcza... Cała akcja przygotowana przez dwa resorty: pracy
oraz finansów ma mieć charakter informacyjno-edukacyjny. Kampanii towarzyszy
30-sekundowy spot radiowy, emitowany w dwóch rozgłośniach. W oddziałach
ZUS-u i urzędach skarbowych będą dostępne także broszury informacyjne. Trzon
kampanii stanowić ma jednak strona internetowa: www.emerytura.gov.pl, której
głównym hasłem jest: "Wszystko o emeryturze w jednym miejscu". Na pierwszej
stronie pokazano na osi czasu "wpływ zmian na stabilność systemu
emerytalnego". Wydarzenia podzielono na pozytywne (niebieski kolor) oraz
negatywne (kolor pomarańczowy). Pod datą 1999 r. widzimy kropkę niebieską,
co sugeruje dobrą decyzję. Po rozwinięciu dowiemy się o wprowadzeniu reformy
emerytalnej, nikt nie wspomina jednak o powstaniu OFE. Temat ten pojawia się
dopiero w 2004 r. kiedy to zredukowano opłaty pobierane przez II filary do
7%. Niebieską kropką oznaczono też ograniczenie składek w OFE z 7,3% do 2,3%
w 2011 r. Zabranie w zeszłym miesiącu połowy naszych składek do ZUS-u
zaznaczono oczywiście na plus. Czysto informacyjnie.

Ze strony internetowej możemy także ściągnąć sobie broszurę, która rzetelnie
poinformuje nas o wszystkich kosztach związanych z działalnością OFE.
Szczególną uwagę zwraca kwota 19 mld prowizji od zgromadzonych środków. "Za
te pieniądze można by wybudować 3800 przedszkoli" - czytamy z obrazka, który
z pewnością nie tylko mnie przypomina plakaty sprzed pół wieku. Niestety nie
znalazło się miejsce na informację o wzrastającej dziurze w ZUS-ie. Może po
prostu nie ma żadnej dziury?

Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział jaką decyzję ma podjąć, może posłuchać sobie
spotu radiowego, który wszystko "rozjaśni". Słyszymy kłótnię kobiety, która
chce zostać w OFE, bo środki są dziedziczone oraz mężczyzny, który opowiada
się za przejściem do ZUS-u, bo... środki też są dziedziczone. No, niewiele
jesteśmy w stanie się z tego dowiedzieć. Może tylko tyle, że środki są
dziedziczone w obu przypadkach? Zastanówmy się jednak nad tym... W II
filarze dostajemy przecież obligacje i akcje, które możemy niemalże
natychmiast spieniężyć, w ZUS-ie tylko obietnice, że nasze przecież liczne
dzieci zapłacą za naszą emeryturę.

Przeglądając stronę zakładka po zakładce, mam coraz większe wrażenie, że ta
cała "kampania informacyjna" to zwyczajna akcja propagandowa godna czasów
Polski Ludowej. Na stronie znajdziemy takie zdania jak: "ZUS nie obiecuje
emerytury pod palmami, ale gwarantuje stabilną emeryturę do końca życia.
Mamy wspólne cele  zapewnić bezpieczeństwo emerytalne wszystkich Polaków i
przyspieszyć rozwój Polski. Czy to nie są wystarczające powody, dla których
warto dokonywać przeglądu systemu emerytalnego i zmieniać go na lepsze?

Znajdziemy też dość łopatologiczną aluzję do zakupu telewizora: "To tak,
jakbyśmy w sklepie znaleźli dwa identyczne telewizory. Ich parametry są
prawie takie same, ale jeden jest droższy, drugi tańszy, także w utrzymaniu.
To OFE są tym droższym produktem".

Czy już wszyscy wiedzą co mają wybrać? Jeżeli nie, to w najbliższy czwartek
od godz. 9:00 do 12:00 możemy skorzystać z telefonicznej pomocy eksperta. W
końcu to zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna.

 

 

Agnieszka Piątkowska - Gemini Polska - 17 marzec 2014 11:25

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281

Ksiega gości

Księga gości